3 orsaker varför narcissisten aldrig kommer att förändras

Narcissister är inte förändringsbenägna. Här är 3 orsaker varför:

  1. Narcissisten är enligt sig själv felfri alternativt ett offer i allt som sker – med andra ord finns ingen anledning att ändra på sig
  2. Narcissisten lever i sin egen värld. En värld där de egna tolkningarna och definitionerna råder och där narcissisten framförallt har en egen uppsättning regler för sig själv och en annan för alla andra.
  3. Narcissistens egna definitioner, tolkningar och regler tänjs av narcissisten hela tiden ut och vänds och vrids på tills det osanna blir till sanning. Det finns med andra ord aldrig något som behöver förändras enligt narcissisten eftersom verkligheten kan omformas till precis varsomhelst som talar till narcissistens fördel.

Det finns några undantag från regeln; om incitamentet att förändras starkt gynnar narcissisten eller om nuvarande beteendet starkt missgynnar narcissisten kan narcissisten potentiellt ändra sig men då ligger betoningen verkligen på starkt. Tyngden eller påverkan för narcissisten att förändras måste vara tung för att en beteendeförändring ska till. En narcissist är som sagt inte förändringsbenägen men om narcissisten trots allt frångår regeln och beteendet ändå förändras till det bättre är det sällan helomvändningar vi pratar om utan små små steg i riktning mot normen för hur man beter sig mot varandra i relationer.

Man kan ju tycka att förlora en nära relation till t ex en partner, en dotter eller son borde vara incitament nog att förändras men riktigt så enkelt är det inte. Det är ju just i de nära relationerna som narcissistens problematik blir som mest uppenbar. Att hälsa på i eller att leva i narcissistens värld kan kännas som att man precis som Alice i sagan ramlat rakt ned i underlandet.

Narcissistens relationer är och förblir präglade av att man får ge mycket men får väldigt lite tillbaka. Relevanta frågor att ställa sig när man befinner sig i relation med en narcissist är; är det värt det och varför? Det kan mycket väl vara värt det av olika anledningar och det kan också mycket väl vara så att du inte har något egentligt val men då blir nästa fråga; hur ska du hantera den här relationen för att skydda dig från att förlora all din energi? Narcissisten har sällan några hämningar när det kommer till att ta allt vad du har att erbjuda och mer därtill.