It takes two to tango

I föräldraskapet med en narcissist kommer du många gånger få möta omvärldens skepticism och första tanke ”it takes two to tango” när ert samarbete kring barnet havererat. I regel tar det två för att gräla om något. Men narcissister följer inte de regler vi andra följer. Narcissister avviker i sitt beteende från normen. Att applicera normen på någon som inte passar in i mallen ger med andra ord en väldigt skev bild av verkligheten.

Så när omvärlden applicerar sin mall på dig och narcissisten hamnar de förstås snett i sina antaganden. Det här blir problematiskt när omvärlden är socialarbetare, nämndemän eller andra i en maktposition.

Ett gräl kräver faktiskt, i vissa fall, bara en person. Ett samarbete däremot kräver alltid två. Så kanske är ”it takes two to tango” inte ett så tokigt uttryck trots allt – om man bara vänder på steken.

En reaktion på ”It takes two to tango

Kommentarer är stängda.