Narcissistens verktygslåda – föräldraskap med en narcissist del 2 av 3

I föräldraskapet med en narcissist stöter man på många stötestenar.

I dagens inlägg fortsätter vi titta närmare på hur föräldraskapet, rent konkret, kan yttra sig och vad man har att förvänta sig som förälder med en narcissist.

Hemligheter

Den narcissistiska föräldern kommer att ha hemligheter för dig tillsammans med barnet. Inte bara positiva sådana utan många negativa. Ofta involverar narcissisten barnet i lögnerna och gör på så vis barnet till medskyldig. ”Säg inte det här till mamma” ämnen kommer det finnas gott om. Det skapar både en allians mellan förälder och barn men också en distansering till den andra föräldern. Negativa hemligheter innebär en oerhört stor börda för barnet att bära.

 

Ansvarsbefrielse

Även om ni rent juridiskt är två om föräldraskapet så är du både känslomässigt och i praktiken ensam om föräldraskapet. Den narcissistiska föräldern kräver sina rättigheter men lever inte upp till sina skyldigheter.

 

Visar ett ansikte utåt och ett annat för dig

Som du vet är image viktigt för narcissisten. Därför kommer han att visa ett ansikte för dig och barnet och ett annat ansikte utåt. Inte sällan förvånar narcissisten med att gå från narcissistisk vrede till att vara kärleksfull eller ”lugn” i närvaro av andra. Ibland återkommer vreden så snart det inte längre finns några vittnen. Ibland är det som om ingenting har hänt. Det här är lätt att tolka som att narcissisten egentligen ångrat sig och därför betedde sig kärleksfullt eller lugnade ner sig men i själva verket handlade det inte om det. Han höll bara uppe fasaden. Alternativt tröttnade han på att bråka och ville återgå till business as usual. Det är ett skört läge. Det kommer räcka med att du yppar något om grälet för att det ska blossa upp igen.

 

Överenskommelser bryts

Det du och din partner kommer överens om kan när som helst brytas eftersom det är narcissistens egna känslor kopplat till den egna agendan som styr hans beteende. Man kan tycka att vissa saker borde tas för heliga. Som t ex det man bestämmer tillsammans är det bästa för ens barn. Så är det alltså inte i den narcissistiska personens värld. Där och då när löftet ges kanske det är så men det är ett löfte som vilar på skrala premisser.

 

För dig som vill veta mer så är det här en fortsättning på föregående inlägg om narcissistens verktygslåda. Se: https://giftigarelationer.com/2018/08/05/narcissistens-verktygslada-foraldraskap-med-en-narcissist-del-1-av-3/

 

3 reaktioner på ”Narcissistens verktygslåda – föräldraskap med en narcissist del 2 av 3

    1. Giftiga relationer skriver:

      Ja, det är sorgligt. Värst skada av alla tar hans barn så din fråga är verkligen huvudet på spiken – hur skyddar man barnen? Det är en fråga värd att utveckla, jag gör det i boken jag skriver och jag kommer säkerligen även återkomma till det i inlägg framöver, men för att vaska fram kärnan i min slutsats och ge nåt form av svar i kortare form så är den att fokus ständigt behöver riktas på det du kan påverka. Som andre förälder innebär det att du kan göra mycket men inte allt – du kan inte lösa en problematik som inte är din egen. Fokus behöver alltså förskjutas från narcissistens göranden till vad du, rent konkret, kan göra för att hantera och förhålla dig till de problem som hans beteende orsakar barnet. Vad kan du göra då? Du kan lära ditt barn skillnaden mellan dåliga och bra hemligheter. Du kan lära ditt barn sätta ord på sina känslor och på så sätt ”rusta”, eller om du så vill ge barnet verktyg, för att hantera och reglera sina egna känslor. Du kan prata om problematiken på ett sätt som inte klankar ner på barnets dysfunktionella förälder men där budskapet ändå ligger i stil med ”det X gör är verkligen inte okej men X vet inte bättre”. Du kan stärka upp skyddet kring barnet genom att se till att omge det av sunda vuxna och se över dina egna relationer så att de speglar friskhet och på så vis förmedla en positiv prototyp för vuxna relationer för barnet. Det är några av sakerna som du som andre förälder, trots allt, har makt över. Som andre förälder gör man enorm skillnad för sitt barn, om inte all skillnad i världen.

      Gilla

Kommentarer är stängda.