5 sätt att minska narcissistens makt

Narcissisten vill ha kontroll och makt över andra. Genom manipulationer och projektioner försöker han eller hon således styra omgivningen i önskad riktning. Så länge man är omedveten om att man utsätts för den här typen av maktutspel råder ofta stor förvirring och en stor dos självtvivel. Första steget är alltså att bli medveten om vad man utsätts för i relationen. När man väl fått upp ögonen för att man blir manipulerad och utsatt för projektioner är nästa steg att fundera på hur man kan återfå kontrollen eller åtminstone minska den skada narcissisten kan åsamka dig.

Narcissisten vill att hans metoder går omvärlden obemärkt förbi. Motpartens förvirring i relationen passar nämligen narcissisten utmärkt. En konstig blick ska gå att bortförklara med att den andre sett fel. Ett irriterat tonfall ska kunna viftas bort med att den andre inbillar sig. Ett sviket förtroende ska gå att skylla på att det är den andre som är överdrivet känslig. Något som utlovats ska gå att säga att den andre misstolkat och så vidare. Så vad kan man göra då om man har blivit medveten om att man har att göra med en narcissist? Det bästa för den egna sinnesron är nog att avsluta relationen men om man inte kan eller vill då, vad återstår?

Ett effektivt verktyg för att minska narcissistens framfart är transparens. Transparens i den bemärkelsen att man låter omvärlden i största möjliga mån bevittna narcissistens beteende. I sunda relationer finns inga dold agendor, sunda relationer klarar av att bli synade i sömmarna. Narcissistens däremot kommer alltid med en dold agenda. En agenda som är helt väsensskild från det han eller hon säger i det öppna. Transparens är narcissistens fiende.

Här är fem sätt att skapa transparens i relationen:

  1. Se till att ha vittnen när överenskommelser och viktiga frågor ska avhandlas med den här personen
  2. Om möjligt försök skapa förutsättningar för att det blir en uppföljning av en neutral part för viktiga saker som utlovats (om det gäller en ex partner du har barn med kanske familjerätten kan agera uppföljare eller om det gäller en arbetskollega kanske chefen kan agera detsamma)
  3. När det är möjligt är skriftlig kontakt bättre än muntlig
  4. Skala av känslorna och håll diskussioner på saklig nivå oavsett om kommunikation sker ansikte mot ansikte eller skriftligt
  5. Försök begränsa umgänget med den här personen till när det finns andra närvarande