Efter vistelse hos den narcissistiska föräldern – det extra bagaget

Inlägg innehåller reklam och samarbete för egna produkter

Du som delar föräldraskapet med en narcissistisk före detta partner och har lämnat relationen vet att det komplicerade samspelet fortsätter långt efter att kärleksrelationen tagit slut. Vid det vanligaste scenariot, delat boende, fortsätter ofta exets osaliga ande studsa mellan väggarna hemma. Den narcissistiska personens oförmåga att ta in någon annans känslor och behov rimmar illa inte bara i pågående relationer utan även i avslutade ”icke relationer”. Kanske särskilt i avslutade relationer. Det spelar ofta ingen roll att åren går och såren från det som har varit för länge sedan borde vara läkta. Narcissister är till naturen tävlingsinriktade och känslan av att få vara den överlägsna i en relation är en ständigt drivande motor. Det här spiller självklart över på barnet som av den narcissistiska föräldern används som ett verktyg för att komma åt den andra föräldern. Det är ett tungt lass barnet får bära mellan de två hemmen.

Det är alltså inte bara en packad ryggsäck med kläder som barnet med delat boende kommer innanför dörren med i det här fallet. Det är en erfarenhet jag delar med många av de medföräldrar jag har pratat med att den här känslomässiga lasten ofta brister när de kommer hem till den trygga föräldern. Barnet kan bli utåtagerande och bråka och trilskas. Det tycks finnas ett behov av att få utlopp för de spänningar som byggts upp under vistelsen hos den andra föräldern. Barnet kan också dra sig undan, bli tystlåten och verka nedstämd.

Men mer specifikt, vad handlar den där extra packningen och den känslomässiga lasten om?

Barnet med en narcissistisk förälder blir ofta:

Försatt i lojalitetskonflikter mellan föräldrarna. Narcissisten ser inga hinder att baktala den trygga föräldern inför barnet. Narcissisten kan till och med uppmuntra och belöna barnet att tala eller bete sig illa denna förälder.

Tvingad att anpassa sig på bekostnad av sina egna behov. Som barn till en narcissistisk föräldern måste man förtjäna kärlek och omsorger. Det är inget som kommer gratis. Föräldern skulpterar barnet genom att belöna när barnet beter sig enligt förälderns mall för hur det borde vara och bestraffa när barnet är utanför mallen. Morot och piska är melodin. Det är också ständigt förälderns egna behov som styr allt som sker hemma hos den narcissistiska föräldern. Om den narcissistiska föräldern inte har tid att skjutsa barnet till sin aktivitet under vistelsen hos denne så gör föräldern om sanningen och påstår att barnet ändå inte vill gå. Skulle man fråga barnet om det stämmer är det troligt att barnet skulle säga ”det spelar ingen roll” väl medveten om att priset för att säga något annat skulle stå honom eller henne väldigt dyrt.

Belastat med för stort ansvar eller blir ansvarsbefriad. Ibland använder narcissisten barnet som en jämnårig kompis. Barnet ska trösta, berömma eller stötta föräldern. För ett barn kan det vara en priviligerad värld man får tillträde till. Som jämnställd med sin förälder får man känna sig vuxen och det kan också medföra praktiska förmåner. Man kanske får vara uppe sent, slipper regler som andra jämnåriga ofta har att förhålla sig till eller får lov att stanna hemma från skolan för att finnas där för föräldern som behöver det. Men det jämnbördiga förhållandet är bara en tillfällig status. Snart nog stängs dörren in till vuxenvärlden och den narcissistiska föräldern vill återfå vuxenkontrollen.

Pådyvlad förälderns känslor. Barnet får bära förälderns känslor. Om den narcissistiska föräldern vill gå ut och roa sig då är det plötsligt ”bra för barnet att lära sig ta ansvar” och därmed okej att lämna 7-åringen ensam hemma. Om den narcissistiska föräldern träffat en ny partner som möjliggör chansen att visa upp den nya ”lyckliga” familjen kan narcissisten genom morot och piska försöka förmå barnet att spegla detta. Exempelvis genom att försöka få barnet att kalla den nya partnern för ”mamma” eller ”pappa” för att påvisa hur nära relation de har (och/eller hur långt ifrån barnet står från den trygga föräldern).

Det här är exempel på sådant narcissistens barn bär på. Det är ett tungt lass att bära på för ett barn.


Reklam och samarbete för egna produkter

 

Visste du att?

4 reaktioner på ”Efter vistelse hos den narcissistiska föräldern – det extra bagaget

    1. Giftiga relationer skriver:

      Hej Lisa, det här är inget svar som går att täcka in i en kommentar. Men för att säga något om detta: Försök hjälpa barnet göra världen mer begriplig. Prata om hur barnet känner och mår. Stärk upp barnet skydd genom att exempelvis stötta barnets intressen och öka umgänge med sunda personer – relationer som är bra för barnet. Jag utvecklar det här och delar andra tips, råd och strategier som kan vara hjälpsamma för att skydda sig själv och barnet i boken ”Perfekt på ytan defekt inuti”. Men du hittar också en hel del råd och tips i tidigare publicerade inlägg. Sen går det inte att blunda för att man som förälder med en narcissist sällan har makt över och kan påverka allt som sker hos den narcissistiska föräldern. Så förutom att stärka barnet, och i den mån man har makt över och kan påverka barnets situation, så blir man också ofta tvungen att hantera de kriser som uppstår vartefter som de dyker upp. Det är skadligt att växa upp med en sådan här förälder men det betyder inte att man som barnets trygga förälder ska ge upp i sina försök att skydda barnet så gott det går. Tvärtom. Man får lägga fokus på det man kan påverka och jobba med de förutsättningar som finns till hands.

      Gilla

Kommentarer är stängda.