6 saker du kan göra för att minska narcissistens inflytande över ditt liv

Jämlika förhållanden är främmande för en narcissist. I en nära relation vill narcissisten istället ha kontroll över den andre, han eller hon vill vara i överläge. Alternativet till detta, som en narcissist ser det, är nämligen att befinna sig i underläge. Eftersom narcissisten ser på världen på det här svartvita sättet så utgår han eller hon från att alla andra gör det också. Det spelar ingen roll hur mycket kärlek och bedyranden som ges – narcissisten är ändå alltid misstänksam och tror att den andre, när som helst, kommer utnyttja honom eller henne.

I relationen pågår alltså en ständigt pågående kamp om vem som har makt över den andre. Trots att det inte borde finnas något som felar och trots att den andre inte är intresserad av att vara i ”överläge” så iscensätter narcissisten nya draman med målet att vinna kontroll över den andre. Narcissisten som känner att han eller hon är underläge kämpar för att komma i överläge och narcissisten som känner sig ha kontrollen vill försäkra sig om att status quo förblir.

En narcissist som inte kommer åt den andres känslor och inte förmår påverka den andres beteende och på så vis tvinga till sig underkastelse och anpassning har inte kontroll. Känslan av att inte ha kontroll väcker frustration och vrede och försöken att komma åt den andre intensifieras. För dig som jobbar mot att frigöra dig från dessa destruktiva dramer är medvetenhet om hur narcissisten fungerar en viktig del av att ändra den dansen i relationen och minska narcissistens kontroll över ditt liv.

Här är 6 saker du kan göra för att minska narcissistens inflytande över ditt liv:

  1. Ta inte emot gåvor eller favörer av en narcissist. Priset för detta är alldeles för högt. Narcissisten förväntar sig tiofalt tillbaka.
  1. Jobba mot självständighet. Be inte om tjänster. Det är bättre att hålla sig till fasta överenskommelser för att inte väcka narcissistens lättväckta och verklighetsfrånvända känsla av att ge mer än vad han/hon får.
  1. Välj dina fajter. Även när det kommer till saker som borde vara självklara att narcissisten ska ansvara för så kan det ibland vara bättre att göra jobbet själv för att slippa dramer. Och nej, det är inte rättvist eller rätt. Samtidigt kan det vara klokt att låta prislappen, vad de här sakerna kostar av din (eller barnets energi) avgöra hur du ska bete dig.
  1. Tona ned eller prata inte alls om hur du känner med en narcissist. Narcissisten använder dina känslor emot dig och använder det han/hon vet för att ”komma åt” dig. Prata sakligt med narcissisten. Information. Objektiva fakta.
  1. Gör ett aktivt val om du ska anpassa dig till narcissistens krav eller inte. Och när du väljer att anpassa dig tydliggör för dig själv varför du gör det.
  2. Behåll lugnet i alla situationer. Låt inte narcissisten få nöjet att känna att han/hon når fram. Höj dig över de fjantiga dramer narcissisten skapar.

Att jobba mot att frigöra dig från narcissistens tilltrasslade synsätt på relationer är nödvändigt på fler en ett sätt. Det handlar främst om att du ska återvinna din egen givna rätt att styra och kontrollera ditt eget liv. Eftersom narcissisten själv inte kommer ändra sig är det bara du kvar som kan ändra dansen i den här relationen. Det kräver ofta stor medvetenhet och därefter medvetna val.