Att åka berg- och dalbana med narcissisten

Inlägg innehåller reklam och samarbete för egna produkter

När man lever i en relation med en narcissistisk partner är det vanligt att man åker känslomässigt berg- och dalbana. Ena dagen är man älskad – och ”värd” sin partners kärlek och omsorger. Andra dagen är man utfryst och ratad – och inte ens ”värd” att tilltala. Vad är det som styr uppgång eller nedgång i relationen?

På en övergripande nivå är det alltid narcissistens känsloliv som styr hur nuläget är. Mår den narcissistiska personen ”bra” eller är positiv just den här dagen – ja då tycker han eller hon att hela världen borde le och vara uppåt. Du kan få åka med på åkturen uppåt mot skyarna – men då måste ditt humör, din sinnesstämning och dina handlingar ligga i linje med den narcissistiska personens känsloregister. Du måste alltså vara glad när den narcissistiska personen är det. Det är ofta både en förväntan och ett krav i relationen.

Från att ha varit på toppen måste berg- och dalbanan alltid åka ned igen. Om ditt humör eller dina handlingar inte går i linje med narcissistens blir du ofta kallad för ”negativ” eller kanske beskylld för att vara en surpuppa. Om du tar upp krav är du ”krävande”. Om du berättar att du känner dig ledsen kopplat till något som den narcissistiska personen har gjort är du ”överkänslig”. När krav på motprestation ställs eller du andas förväntningar på att det som sagts ska införlivas, alldeles oavsett om dessa krav är helt legitima och rimliga, så kommer narcissisten slå bakut. Narcissisten anser sig stå över krav och förväntningar. Han eller hon vill vara fri att komma och gå som han eller hon vill. Det är du och alla andra som har lagar, regler, förväntningar och krav att leva upp till. Om du andas annat börjar berg- och dalbanan så sakteligen tippa över och åka nedåt. Då är utfrysning, kyla och bestraffning att vänta.

Många narcissister tycks också ha en sorts inre klocka som tickar. Efter att ha varit på topp så måste narcissisten till slut få utlopp för det inre känslomässiga tryck som han eller hon konstant lever med. Att vara någon annan än den man är – att spela rollen av att vara den perfekta kostar på. Allt som tryckts ned och tystats måste alltså ut. Ofta i form av påhopp på andra, skapa konflikter eller beskylla någon annan för att vara allt det där som narcissisten själv gjort sig skyldig till. Till exempel säga att den andre inte tar något ansvar, att den andre är egoistisk, att han eller hon inte tänker på någon annan än sig själv. Berg- och dalbanan rusar åter igen nedåt.

Att leva med en narcissist är att ständigt sitta fastspänd i den här berg-och dalbanan. Vare sig man vill det eller inte så åker den uppåt, uppåt och uppåt för att slutligen rasa i en brant nedförsbacke. Det är svårt att värja sig. Svårt att inte ta åt sig och att ignorera allt vad den andre väcker i form av känslor och tankar. Det är därför det är så viktigt att läsa på och lära sig om hur narcissister fungerar. Med hjälp av kunskap är det lättare att särskilja det egna känslolivet från narcissistens tilltrasslade sätt att se på världen.

Reklam och samarbete för egna produkter

Nu finns boken Perfekt på ytan defekt inuti även som E-bok! Välkommen att ladda ned hos din Internetbokhandel, till exempel här:

https://www.bokus.com/bok/9789198403879/perfekt-pa-ytan-defekt-inuti-hantera-vardag-och-familjeliv-med-en-narcissist/