Hantera relationen med narcissisten – dina känslor av olust

Inlägg innehåller reklam och samarbete för egna produkter

Den narcissistiska personen har ofta två sidor. En som är lättkränkt, lynnig och elak och en annan som är charmig, rolig och snäll. Pendeln går hela tiden fram och tillbaka mellan snäll och elak och varm eller kall. När pendeln har gått över till kall behandlar narcissisten dig illa. Då anklagar han eller hon dig för att vara en ”dålig” människa. De här anklagelserna kan vara direkta, personen kommer till exempel med beskyllningar. De kan också vara indirekta och exempelvis handla om att den narcissistiska personen spelar ut rollen som offer. Hur anklagelserna än sker så går de ut på att visa att du är en person som inte kan leva upp till dina åtaganden som vän, partner, son eller dotter (beroende på vilken relation du har till narcissisten). Det är förstås olustigt att känna sig otillräcklig. Vi kan få dåligt samvete och känna att vi är precis så dumma och värdelösa som den narcissistiska personen säger eller tycker att vi är. Även om vi vet att kraven som ställs på oss är orimliga så kan känslorna som väcks vara svåra att bära. De här olustiga känslorna som narcissisten väcker är oerhört viktiga att lära sig att bära utan att nödvändigtvis agera på dem.

Den amerikanske socialpsykologen Leon Festinger (1957) lade fram dissonansteorin. Teorin går ut på att vi människor strävar efter att minska spänningen när vi, medvetet eller omedvetet, upplever motsatser eller mångtydighet. I jakten på att minska spänningen kan vi börja agera mot våra egentliga värderingar och attityder. Teorin går att applicera på den osunda relationen. Det skapas känslor av olust när vi inte kan leva upp till åtaganden som vi gjort till en annan människa. Vi vill alla vara en bra vän, partner, son eller dotter och när någon påstår att vi inte är det känns det olustigt. Även om våra egna värderingar och attityder säger oss att den narcissistiska personen inte har fog för sina anklagelser eller att han eller hon behandlar oss orättvist så upplever vi ändå mellanrummet mellan hur det är i relationen just nu och hur det borde vara som så smärtsamt att vi inte står ut med det. Enligt teorin är startmotorn till förändring nästan alltid personens egna upplevelser av hur situationen är. När den rådande situationen står i motsats till hur vi tycker att det borde vara börjar vi sträva efter att göra det bra igen – att närma oss hur det borde vara. I den här strävan att överbygga glappet mellan hur det är och hur det borde vara kastas det vi egentligen tycker är rätt eller fel överbord. Vi tänjer på våra gränser, slår knut på oss själva och gör våld på det vi egentligen värderar högt och tror på här i livet. Vad som är rimligt, vem som bär ansvar för vad och hur man beter sig mot varandra i relationer får alltså ge vika till förmån för att det ska bli ”bra” eller bättre igen. För att förklara för oss själva och andra varför vi gör som vi gör rättfärdigar vi ofta vårt beteende.

Vi tar ofta våra känslor för sanningar. Om vi känner på ett sätt tänker vi att det måste vara så och agerar därefter. Det här är inte konstruktivt när det kommer till en relation med en narcissistisk person. Att en person får dig att känna dåligt samvete, får dig att känna dig värdelös eller upplever sig vara kränkt betyder inte per automatik att du faktiskt bär ansvar för något av detta. Den narcissistiska personen använder manipulationer och projektioner för att få dig att känna olika saker. Syftet med detta är att du ska anpassa och ändra ditt beteende så det passar den narcissistiska personens agenda. Här behöver alltså dina känslor få vika undan för logiken. I relationen med en narcissist behöver vi jobba med att tillåta och acceptera de olustiga känslor som väcks i oss av den andres beteende men sen, hur ovant det än må vara, gå emot de här känslorna och agera utifrån vår egen måttstock av vad rätt och rimligt är i en relation. Och om du väljer att göra avkall på dina egna värderingar och attityder låt det vara just det – ett medvetet val. Som vanligt – om du kan undvik relationer med narcissister – men om valet inte finns eller om du inte är redo att släppa taget helt om personen så är det här är ett oerhört kraftfullt verktyg för att hantera en relation med en narcissist.

Reklam och samarbete för egna produkter

Tyckte du om det här inlägget? Vill du veta mer om hur du kan hantera vardag och familjeliv med en narcissist? Vill du få mer kunskap om hur narcissister fungerar? Funderar du på om du ska stanna eller lämna relationen med narcissisten? Funderar du på hur du kan skydda dig själv och barnen från den här personens problematik? Då är boken Perfekt på ytan defekt inuti något för dig.

Boken och e-boken går att köpa hos de vanliga nätbokhandlarna såsom till exempel Bokus, Adlibris, Cdon och Paneter. Här kan du exempelvis hitta boken: https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=yes&search_word=perfekt+p%E5+ytan+defekt+inuti%3A+hantera+vardag+och+familjeliv+med+en+narcissist