6 saker att ha med dig när du seglar på det främmande hav som kommunikation med en narcissist är

En gång i tiden trodde man faktiskt att jorden var platt och att det därmed innebar en stor fara att segla över kanten på de platta världshaven. Idag vet man bättre. Eller nja, det finns förvisso en, faktiskt inte alltför liten, rörelse som i detta nu hävdar att jorden är platt men de allra flesta av oss är nog ändå ense om att jorden är rund. Vi som gör det delar uppfattning om hur världen är. Jorden är, kort och gott, rund. Det är enkelt att se att den uppfattningen är väsensskild från den vars övertygelse är att jorden är platt. Samma sak gäller för narcissister och normen. Nu tror inte en narcissist per automatik att jorden är platt. Narcissister finns högst sannolikt i bägge läger av övertygelser men lika väsensskild som ”rund-förespråkarens” och ”platt-förespråkarens” världsbild är – lika långt ifrån varandra är också narcissistens världsbild från normens.

I relationen till en narcissist är det ofta ofantligt svårt att förstå hur han eller hon kan säga en sak, mena en annan och sedan göra en tredje. Nästa dag har människan dessutom kastat om ordningen på alltihop. Det narcissisten sa igår är då det narcissisten menar idag och det narcissisten gjorde igår är det som sägs idag och det som menades igår är nu det som görs. Nu blir det krock i hjärnan hos de flesta av oss. Vad är det här för logik? Man gör och säger väl det man menar? Eller är det här kanske upp och nervända världen, lustiga huset eller dolda kameran? Det skulle man kunna tro men nej, du har fått en inblick narcissistens världsbild – och den skiljer sig från normens  men delas istället av narcissisten med andra som lider av samma personlighetsstörning som han eller hon gör.

Narcissister ägnar sina liv åt att behålla bilden av den han eller hon vill vara intakt. Det blir till ett livsändamål. Alla narcissistens känslor kopplas till detta livsändamål och styr narcissistens beteende. Därmed kan saker och ting i den yttre världen; åsikter, handlingar, värderingar och intentioner, ändra sig från en dag till annan och från stund till annan med en narcissist. Dessa saker fyller helt enkelt bara medel för narcissisten för att uppnå livsändamålet – att bevara självbilden som perfekt eller klanderfri intakt. Att vånda och vrida på argument, skylla ifrån sig och bete sig inkonsekvent blir på så vis logiskt. Det här krockar förstås med normens syn på saken. I den vanliga världen handlar det vi pratar om just om det – om det vi pratar om och inget annat men i narcissistens värld handlar det alltså istället ofta om hans eller hennes livsändamål.

Du och narcissisten delar alltså inte samma världsbild. Med den synen på saken är det enklare att förstå hur narcissisten kan säga en sak, mena en annan och sedan göra en tredje och sen vända på steken igen – logiken går inte att finna för icke narcissister i det som syns på ytan. Logiken ligger istället bortom det uppenbara och är narcissistens alldeles egna logik. På andra sidan det platta världshav som narcissisten aldrig törs korsa med risk för att han ska falla ned i tomma intet pågår så en ständig kamp mellan hans outvecklade splittrade jag och bilden av den han vill vara. Dit, till jordens kant kommer narcissisten aldrig att segla för att slutgiltigt göra upp och låta den ena eller andra sidan vinna. Det spelar ingen roll vilka ord du använder dig av, på vilket sätt du framför budskapet om att det är ofarligt att utforska de egna känslorna eller hur förstående och god du än är mot narcissisten. Jag menar skulle du själv segla till jordens kant om du levde i övertygelsen om att jorden är platt och döden väntar på andra sidan?

Narcissistens val faller på att stanna kvar där han är och slåss för att upprätthålla den världsbild som han skapat sig.

Med vetskap om att narcissisten har en alldeles egen världsbild ha med dig detta in i kommunikation med en narcissist:

1.         Vi delar inte samma världsbild, alltså pratar vi sannolikt inte heller om samma saker när vi diskuterar ett ”hett” ämne.

2.         Det spelar ingen roll hur mycket jag förklarar, om ett äpple är en banan i narcissistens värld så kommer jag inte nå fram med det jag menar kring äpplet.

3.         Att ”prata ut” och förmå en narcissist att se sin egen världsbild ur normens vinkel är omöjlig. Att göra resan och korsa havet är likställt med död (känslomässig sådan) för en narcissist och alltså inte ett tänkbart alternativ.

4.         Eftersom det ligger till på det här viset behöver jag låta bli att försöka ”lösa” saker och ting och istället hålla kommunikationen till fakta och information snarare än känslor och upplevelser. I en sakfråga kan jag; utgå från vad som är rimligt , kommunicera detta klart och tydligt och hålla mig konsekvent till detta. Jag kan undvika att ge mig in på förklaringar och diskussioner som leder oss bort från detta område.

5. Med vetskap om kampen som ständigt pågår inom narcissisten och som gör att han ständigt söker efter konflikt kan jag välja att utelämna värdeladdade ord, pikar och gliringar för att inte bidra till att föda den kampen.

6. Jag fokuserar på att skydda mina gränser genom att kommunicera klart och tydligt vad jag accepterar och inte accepterar. Jag väljer mina handlingar utifrån det som bidrar och tar mig närmare målet med det jag vill kommunicera.

Och för dig som lever nära en narcissist: att segla genom livet med en narcissist ger den bäste sjösjuka. Behåll kontakten med människor som delar din världsbild för att behålla perspektivet.