Den narcissistiska föräldern tvingar ofta in barnet i lojalitetskonflikter

Inlägg innehåller reklam och samarbete för egna produkter

Ett barn ska aldrig behöva välja mellan sina föräldrar. Att tvinga ett barn att ta parti, smutskasta barnets andre förälder och på annat sätta barnet i lojalitetskonflikter är att utsätta det för psykisk misshandel. Det här är något som den narcissistiska föräldern ofta gör utan att blinka.

Såhär har skriver jag om det i boken Perfekt på ytan defekt inuti:

Genom att utmåla sig själv som hjälte och dig som skurken i situationer som uppstår försätter narcissisten sina barn ofta i direkta lojalitetskonflikter. Det här beteendet kan bli extra tydligt när man lever separerade. Det finns mycket man behöver komma överens om vid gemensam vårdnad, speciellt när barnen är mindre. Några vanliga källor till konflikter är beslut som rör barnets välmående och scheman för hur det ska tillbringa sin tid mellan föräldrarna. I dessa situationer skyr narcissisten inga medel att klanka ner på dig som förälder för att ”vinna över” barnet på sin sida. En del barn tycks immuna mot beteendet och klarar av att upprätthålla en finrelation till båda föräldrarna, men alla barn är inte lika lyckligt lottade eller utrustade med ett psyke som förmår sortera mellan saga och verklighet och stå emot de yttre påtryckningar som föräldern utsätter dem för.

Barnpsykologen Amy J. L. Baker och socialarbetaren Paul R. Fine skriver I boken Co-parenting with a toxic ex – What to do when your ex-spouse tries to turn the kids against you om ett beteende som ofta ses hos barn som blivit manipulerade av en förälder att avvisa den andra föräldern på falska och orättvisa grunder. Ett första tecken enligt författarna är att barnet uppvisar en stark negativitet emot den förälder som blivit baktalad. Baker och Fine belyser ytterligare tecken på att barnet är fångat i en lojalitetskonflikt, till exempel att barnet onyanserat hyllar den manipulerande föräldern eller upprepade gånger hävdar att de negativa åsikterna om den baktalade föräldern är hans eller hennes egna och att dessa åsikter absolut inte har påverkats av den andra föräldern. Ett annat tecken är att barnet saknar dåligt samvete för att det avvisar den baktalade föräldern eller per automatik försvarar den andra föräldern i konflikter samt lånar uttryck, fraser och idéer från den manipulerande föräldern.

I föräldraskapet med narcissisten kan du uppleva dessa saker:

  • Att barnet hyser agg emot dig efter umgänge med den andra föräldern.
  • Att barnet har ett enormt behov av närhet efter umgänge med föräldern.
  • Att barnet som tagit ett steg framåt i sin utveckling backar och regredierar efter umgänge med föräldern.
  • Att du ständigt tvingas försvara dig och det du gör inför din partner och ditt barn.
  • Att det är svårt att räcka till för barnets behov.
  • Att allt du gör tycks vara fel.

Reklam och samarbete för egna produkter

Vill du lära dig mer om hur narcissister fungerar och få tips och strategier för att hantera vardag och familjeliv med en narcissist? Då är boken Perfekt på ytan defekt inuti något för dig. Boken ger dig konkreta tips, råd och strategier för att skydda dig själv och barnen från den narcissistiska personens problematik. 

Boken och e-boken går att köpa hos de vanliga nätbokhandlarna såsom till exempel Bokus, Adlibris, Cdon och Paneter. Här kan du exempelvis hitta boken: https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=yes&search_word=perfekt+p%E5+ytan+defekt+inuti%3A+hantera+vardag+och+familjeliv+med+en+narcissist

2 reaktioner på ”Den narcissistiska föräldern tvingar ofta in barnet i lojalitetskonflikter

Kommentarer är stängda.