Odla egenskaper som skyddar dig mot giftiga personer

Inlägg innehåller reklam och samarbete för egna produkter

Det finns en del förmågor vi kan jobba med för att stå stadigare i våra relationer – förmågor som fungerar som vaccin mot osunda relationer. Jag har skrivit om det här i min bok Perfekt på ytan defekt inuti som vänder sig lite extra till dig som delar föräldraskapet med en narcissist, här kommer ett utdrag:

Bär inte andras ansvar

I sunda relationer är det ge och ta som gäller. Vikten är normalt sett relativt jämnt fördelad även om den ena parten i en speciell situation eller under en period naturligtvis kan hamna i ett sämre läge och behöva mer än den kan ge.

Att tänka på:

 • Låt ”ge och ta” väga relativt jämnt i relationer. Sluta ge när du inte får något tillbaka i relationen.
 • Bär inte andras ansvar åt dem. Sluta ta ansvar för den andras tillkortakommanden, låt det narcissisten gör stå för narcissisten.

Sätta gränser

Utan förmåga att sätta gränser för vad som är okej och inte kommer vi ständigt vara i händerna på vår omgivnings godtyckliga omdöme. Vi låter andra styra vårt liv istället för att styra det själva, vilket kan göra att vi känner oss som offer i våra egna liv.

Något att bära med dig:

 • Håll kontakt med vad du känner, tycker och tänker.
 • Kommunicera och stå för vad du känner, tycker och tänker. Detta betyder inte att du inte kan gå med på att kompromissa, men det är stor skillnad på att vara medveten om att du kompromissar och att vara omedveten om det.
 • Tala om vad du kan tänka dig att gå med på och inte.
 • Säg ifrån när någon passerar vad du tycker är ett acceptabelt beteende.
 • Ta dina egna känslor och behov på allvar.
 • Be om betänketid när du inte är på det klara med vad du vill.

Kommunicera rakt

I sunda relationer kommunicerar vi öppet och rakt. Det finns inte dolda agendor och motiv. Vi säger till stora delar vad vi känner, tycker och tänker – väl medvetna om och med respekt för att andra kan känna, tycka och tänka annorlunda.

Något att bära med dig:

 • Kommunicera det du vill – öppet, rakt och ärligt.
 • Våga stå för din åsikt.
 • Var medveten om och respektera att din motpart kan vara av en annan åsikt.

Stå ut med att andra tycker och tänker annorlunda

Du som erövrar din egen sanning på det sätt som du nu kanske är i stånd att göra behöver stå ut med att andra kan ha en annan bild av sanningen. Du som gjort resan och landat i din egen sanning kan stå stadigt när andra vacklar eller är oförstående inför de vägval du gjort.

Något att bära med dig:

 • Sukta inte efter omgivningens bekräftelse i de vägval du gör.
 • Skaffa dig en trygg och stödjande omgivning som vet mer än den större omgivningen (exempelvis en extern part i form av psykolog samt det egna nätverket).

Att i mångt och mycket bära ansvar för sig själv och ha mindre fokus på vad alla andra gör, kunna sätta gränser med respekt för sin motpart och vara bra på att kommunicera rakt men med respekt för att andra är lite som att ha superkrafter. Om en person tar med sig de här egenskaperna till bordet bäddar det på hans eller hennes sida för att kunna utveckla en sund relation där bägge parter i relationen är fria att vara den de är. Har du någon i din omgivning som kan agera god förebild för dessa förmågor är det förstås bra. Iaktta hur han eller hon beter sig och härma beteendet – sedan är det bara övning som gäller.

Börja i det lilla. Du behöver inte börja i relationen med din partner. Vardagen ger oss många tillfällen att öva på dessa förmågor om och om igen. Det gäller bara att ta dem. För gärna dagbok över hur det går för dig. Det kan fungera som en sporre och ge dig en bild av hur du utvecklas över tid.


Reklam och samarbete för egna produkter


Tävla och vinn ett exemplar av boken Perfekt på ytan defekt inuti

På alla hjärtans dag present lottar jag ut ett exemplar av min bok ”Perfekt på ytan defekt inuti” som handlar om att hantera vardag och familjeliv med en narcissist. 

Såhär gör du för att delta i utlottningen: 

 • Du som senast 13/2 -2022 blir ny prenumerant (via e-post) på inlägg på www.giftigarelationer.com deltar automatiskt i tävlingen.
 • Om du redan prenumererar på hemsidans inlägg och önskar delta i tävlingen – skicka ett mail till giftigarelationer@gmail.com och uppge att du önskar delta. 

Om boken: 

Boken Perfekt på ytan defekt inuti vänder sig till dig som har en pågående eller har avslutat en kärleksrelation med en narcissist. Boken vänder sig lite extra till dig som delar föräldraskapet med narcissist. Men även om det inte finns barn med i bilden så finns det mycket att hämta för den som vill veta mer om narcissister och hitta verktyg och strategier för att hantera en sådan här svårmanövrerad relation. 

I boken får du bland annat:

 • Veta hur narcissister fungerar 
 • Hur en person med det här beteendemönstret agerar i relation till en partner 
 • Hur en person med det här beteendemönstret agerar i rollen som förälder
 • Hur du kan förhålla dig till och möta narcissisten i vardagen
 • Hur du kan arbeta med att skydda dig själv och eventuella barn från en sådan här persons problematik
 • Du som befinner dig i relationen med narcissisten får med dig tankar om vad det kan innebära att stanna kvar i relationen respektive att lämna den 
 • Veta mer om vad livet efter en sådan här relation kan innebära
 • Veta mer om vad det finns för hjälp att tillgå i samhället om du själv eller barnet skulle behöva stöd och hjälp utifrån 

Här kan du läsa ett smakprov ur boken: https://www.smakprov.se/bok/pocket/perfekt-pa-ytan-defekt-inuti-hantera-vardag-och-familjeliv-med-en-narcissist-9789198403862/