3 tips för att återerövra din syn på världen efter en relation med en narcissist

På andra sidan en narcissistisk partner tar man sig ofta fram på skakiga ben. Man är som Bambi på hal is. Så mycket av det som var du har raserats och skalats av. Så mycket av det som andra människor tar för självklarheter blev med narcissisten onormalt. Så mycket av det som är du har gått förlorat. Du vet inte längre vad du själv tycker och tänker. Du tänker: Det här skulle han/hon inte tyckt om. Det här skulle jag aldrig fått göra. Det här passar sig inte, vad falsk jag är som gör detta. Och så vidare. Du har helt enkelt börjar se världen inte genom dina egna ögon utan genom narcissistens.

Det är naturligt men väl på andra sidan en dysfunktionell relation kommer det här till sist ligga i vägen för din egen tolkning av världen. Rädslan för vad hon eller han skulle tyckt, tänkt och gjort ligger som ett filter framför ditt eget känsloliv. På andra sidan narcissisten är det dags att återerövra vår egen världsbild igen.

Här är 3 tips för att skilja din åsikt, känsla och tanke från narcissistens:

  1. Identifiera ett ögonblick där du är glad och tillfreds med livet. Vad händer? Vad pågår just nu? Tydliggör för dig själv vad det är som glädjer dig. Det här är dina känslor du sätter ord på – inte narcissistens.
  2. Identifiera när något har väckt olustkänsla hos dig. Vad var det som hände? Sortera. Är det här dina känslor eller väcktes olusten av ett gammalt minne från förhållandet med narcissisten? Vad är vad.
  3. Utforska vad du tycker om. Om du inte vet vad du tycker om så finns det för många av oss ledtrådar att hämta från barndomen här. Innan vi blev tuffa tonåringar eller ansvarsfulla vuxna – vad gav oss glädje? Vad tyckte vi om att göra? Prova och se om något av detta skänker dig glädje på nytt? Om inte testa något annat och fundera på vilka känslor det här väcker hos dig. Kanske dem i tips 1 eller 2 och i så fall – utforska dessa känslor närmare.

Genom ständig kontakt med vårt inre kan vi återuppta kontakten med oss själva. Långsamt men säkert börjar du se världen, inte genom narcissistens ögon, utan genom dina egna.