Varför går det inte att lösa en konflikt med en narcissist?

Inlägg innehåller reklam och samarbete för egna produkter

I sunda relationer kan man tycka olika, i osunda relationer är det hotfullt. I sunda relationer har man rätt till sina känslor, i osunda relationer tycker den ena att den andra känner fel när känslorna skiljer sig åt. I sunda relationer finns det tillit – det man säger att man ska göra det håller man och annars kommunicerar man. I osunda relationer frodas misstro och kontroll ersätter tilltron. 

Med synen att andra åsikter än de egna är ett hot och att bara egna känslor har existensberättigande blir konflikten snart ett faktum i en relation. Det spelar ingen roll hur mycket man än tassar på tå i relationen och att man gör allt för att undvika att väcka den andres vrede. Med en person som har grundsynen att alla är ”ute” efter honom/henne – antingen på grund av avundsjuka eller illvilja,  blir konflikten oundviklig förr eller senare. 

Narcissister kan inte ha nära och sunda relationer – de är inte känslomässigt mogna nog för detta. De kan inte greppa vad en mogen relation är eller vad en sådan skulle innebära i praktiken. I teorin kan de prata som om de vet det och sätta upp höga förväntningar för den andre att leva upp till men för egen del och i praktiken – nej. Narcissisten vet inte vad ömsesidighet är. Det är ett främmande väsen, ett ord bara – inget som går att ta på. Den som har varit eller är i en relation med en narcissistisk person kan nog känna igen sig i att det inte går att nå fram till den andre när en situation väl har låst sig. Varför är det så? Varför kan man inte med hjälp av logik ”nå fram” till en narcissist? 

För att besvara det behöver vi ta i beräkning det vi just har gått igenom. Det är hotfullt att du tycker annorlunda en narcissisten. Varför? Jo för att i narcissistens värld är det likställt med att han eller hon tänker ”fel”. I samma persons värld innebär att tänka ”fel” att också vara fel som person. Samma sak om du känner annorlunda än narcissisten. Och är det något en narcissist inte vill så är det att känna att han eller hon är fel. Tvärtom är det livsviktigt för narcissisten att ständigt bli speglad som att han eller hon har rätt och är rätt – det är ju samma sak för narcissisten. Undantaget från regeln kan vara om det är någon som narcissisten ser upp till och beundrar eller kanske är rädd för som säger emot. Om den andre har mer makt i något avseende och narcissisten har något att förlora kan han eller hon, åtminstone tillfälligt, backa undan och ge med sig. Men i de allra flesta fall och i nära relationer godtar inte narcissisten detta. Han eller hon vill ha kontroll och att ha kontroll är för narcissisten likställt med att vara överlägsen den andre. Addera sedan den sista pusselbiten, att narcissisten möter världen med misstro. Narcissisten är ständigt vaksam på svek eller tecken på svek från andra.

Det går inte att ”nå fram” till en person som ser på världen på det här sättet. Logik, fakta, sanningar görs ständigt om för att passa in i verkligheten såsom narcissisten vill se den. Han eller hon är om inte felfri och perfekt så åtminstone nästan felfri och perfekt och om inte den bilden heller håller ihop så är sista utvägen att bli betraktad som ett offer för omständigheter.  

Reklam och samarbete för egna produkter

I boken ”Perfekt på ytan defekt inuti” får du lära dig mer om hur narcissister fungerar och agerar i en nära relation och i föräldrarollen. Du får också råd, tips och strategier för att hantera relationen och skydda dig själv och eventuella barn som finns med i bilden. Boken vänder sig lite extra till den som delar föräldraskap med en narcissist men även du som inte har barn med en narcissist och behöver hantera en sådan här relation har mycket att hämta.

Sagt om boken:

”För mig föll äntligen alla pusselbitarna på plats och det har hjälpt och kommer hjälpa mig och mina barn otroligt framöver. Äntligen förstår jag hur det hela hänger ihop. Lättläst och med mycket bra tips.”

– Camilla

Du hittar boken exempelvis här: https://www.bokus.com/bok/9789198403862/perfekt-pa-ytan-defekt-inuti-hantera-vardag-och-familjeliv-med-en-narcissist/