Hur våra värderingar kan stå i vägen för att se klart på den destruktiva relationen

När man är mitt uppe i en destruktiv relation kan blotta tanken på att överväga att lämna relationen väcka dåligt samvete. Låter det ologiskt? Varför skulle man ha dåligt samvete för att man funderar på att lämna den som beter sig illa?

Det räcker inte att skrapa på ytan för att förstå hur känslomässigt komplext det är i den destruktiva relationen. Och man kan behöva dyka djupt ned i en persons inre för att förstå hennes eller hans tankegångar. Men man kan ändå konstatera att det är känslor det handlar om när man inte kan tänka tanken på att lämna den destruktiva relationen utan att få dåligt samvete. Man är känslomässigt djupt intrasslad i personen som beter sig illa. Jag har intervjuat ett flertal personer som har levt i destruktiva relationer och har själv levt i en sådan här relation. En gemensam nämnare i våra berättelser är att våra egna värderingar och föreställningar om världen kan försvåra för oss i att se på relationen objektivt – och därmed försvåra resan ut ur relationen. Partnern med det destruktiva beteendemönstret vet nämligen hur han eller hon, genom manipulation, kan komma åt oss via våra värderingar och övertygelser. Låt mig förklara genom att måla upp några exempel.

Om mina värderingar säger att en ”god hustru” inte överger sin man så kan den här värderingen, om någon använder manipulation för att väcka liv i den, stå i vägen för att jag ska kunna se objekt på min relation. När min man beter sig illa och utövar våld kan jag mycket väl ifrågasätta hans beteende och bli arg. Men när han i sin tur, väl medveten om hur jag tänker, kontrar med att säga att jag borde stå vid hans sida oavsett hur han beter sig så kan det här få min värld att vackla till. Plötsligt dras mina värderingar, och därmed vem jag vill vara här i världen, in i en konflikt. Jag börjar ifrågasätta mig själv. Är det fel av mig att ifrågasätta hans beteende? Borde jag, som han säger, stå vid hans sida oavsett hans beteende? Den här inre konflikten i mig som min man har väckt till liv kan lätt förminska den verkliga konflikten – hur min man behandlar mig och att jag utsätts för våld. Jag blir så upptagen av att rannsaka mig själv och mina egna handlingar att jag får svårt att se på relationen objektivt – för jag vill ju så gärna vara den där ”goda hustrun”.

Ett annat exempel. Om mina värderingar säger att man som kvinna ska stå för all markservice hemma så kan det här också skapa hinder för att se objektivt på relationen. Om jag, precis som min man, arbetar heltid och på det, ensam, tar allt ansvar för barn och familjeliv så kommer jag förmodligen med tiden uppleva att det är svårt att räcka till. Den egna värderingen står redan där i konflikt med min upplevelse. Om jag gör ett försök att prata med min partner om hur jag känner är jag förmodligen i stort behov av en inkännande och flexibel partner som har en vilja att förstå och lösa situationen i samförstånd. Det här är egenskaper som en partner med ett destruktivt beteendemönster saknar. Den manipulativa partnern skulle strö salt i såren och befästa det jag innerst inne känner (mina värderingar) nämligen att en kvinna borde klara av att göra allt i hemmet och helst lite till. Den manipulativa partnern som upplever vinningar med att du sköter all markservice skulle inte lägga band på sig för att få behålla sina fördelar. Den här partnern kan använda dina egna övertygelser emot dig genom att trycka på din egna övertygelse om hur det borde vara. Partnern med det destruktiva beteendemönstret skulle även mena på att det är ett svek att du ens yppar att du inte vill eller orkar och säga att det visar att det är något fel på dig.

Partnern med det destruktiva beteendemönstret är en mästare på att få dig att känna som om det är något fel på dig. Vad fel egentligen betyder beror på kontexten och varierar men känslan partnern väcker hos dig är densamma för oss alla som levt i en destruktiv relation. En manipulativ partner vet hur han eller hon ska bete sig för att nå fram, de gör det via våra ömma punkter och våra svagheter och de gör det gärna via våra egna inre övertygelser och värderingar.

Ju mer du förstår dig själv och kan se hur dina egna tankar och handlingar hänger ihop – desto svårare blir det för en manipulativ partner avleda uppmärksamheten från det som verkligen skaver i relationen.


Reklam och samarbete för egna produkter

Vill du lära dig mer om hur narcissister fungerar och få tips och strategier för att hantera relationen? Då är boken Perfekt på ytan defekt inuti något för dig. Även om boken främst vänder sig till den som delar föräldraskap med en narcissist så är råden och tipsen applicerbara på vilken relation man än har till en narcissistisk person. Boken ger dig konkreta tips, råd och strategier för att skydda dig själv och från den narcissistiska personens problematik. Boken tar även upp det mönster som ingår i en narcissistisk familj.